Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego w Tarnowie

Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Godz. 14.40

PANEL DYSKUSYJNY:
Rola biznesu i jego znaczenie dla lokalnej społeczności. Jak przemysł może pozytywnie oddziaływać na lokalne środowisko.
Celem polityki regionalnej jest sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, opartemu na stabilnych fundamentach, które mogą tworzyć jedynie duże i prężnie działające firmy skupiające wokół siebie sieć dostawców. Nowoczesne przedsiębiorstwa kreują także w wymiarze lokalnym to, co często w Polsce kuleje, czyli współpracę między biznesem, samorządami i nauką. Ponadto wzajemna zależność firm dużych i małych, nawet formalnie bezpośrednio ze sobą nie związanych, skutkuje zwiększeniem konkurencyjności, ograniczeniem kosztów logistyki oraz ma wymierne korzyści społeczne na przykład w okresie dekoniunktury czy kryzysów ekonomicznych

Moderator:
Łukasz Zalicki, Partner, EY
Paneliści:
Roman Ciepiela, Prezydent, Urząd Miasta Tarnowa
Małgorzata Tudaj, Starosta, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu
Marcin Jędrzejewski, Dyrektor, The Boston Consulting Group
Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty S.A.
Wojciech Żurawski, Redaktor, Reuters
 

Wersja XML