Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lataj z głową

Mając na uwadze szeroko rozumianą dbałość o podnoszenie bezpieczeństwa w naszym kraju, w tym w lotnictwie cywilnym, informuję, iż z dniem 24 sierpnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię informacyjną nt. zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, pod hasłem „Lataj z głową".

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), potocznie nazywane „dronami" cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. W Polsce również obserwuje się wzrost zainteresowania tymi urządzeniami, szczególnie w celach rekreacyjnych. Niestety, znaczna część użytkowników nie posiada podstawowej wiedzy lotniczej, a UAV, mimo niepozornego wyglądu, podlega przepisom prawa lotniczego i może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, dostrzegając pilną konieczność podnoszenia wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu „dronów" w przestrzeni powietrznej, przygotował spot edukacyjny przedstawiający 10 podstawowych zasad sportowego i rekreacyjnego wykonywania lotów z wykorzystaniem UAV w polskiej przestrzeni powietrznej. Zarówno spot i zasady w wersji graficznej prezentujemy poniżej. Jednocześnie nakłaniamy do odwiedzenia oficjalnej strony prowadzonej kampani informacyjnej "Lataj z głową"  ,a także strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego , na której na bieżąco będą pojawiać się aktualności dotyczące prac Zespołu. do spraw bezzałogowych statków powietrznych.

10 zasad bezpiecznego latania bezzałogowym statkiem powietrznym

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML