Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat gospodarzem konwentu starostów

Nasz powiat gospodarzem Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, który odbył się w Grudyni Wielkiej. Przez dwa dni rozmawiano o najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców całego województwa. Tematem głównym była sytuacja w służbie zdrowia, dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz województwa. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Roman Kolek, a Narodowy Fundusz Zdrowia dyrektor Tomasz Uher oraz przewodniczący rady nadzorczej Edward Gondecki.

Obrady otworzył przewodniczący Józef Swaczyna, starosta strzelecki, który oddał głos staroście Małgorzacie Tudaj. W dyskusji wzięli udział niemal wszyscy dyrektorowie placówek medycznych z Opolszczyzny.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia omówili program walki z próchnicą, która w naszym województwie stanowi poważny problem i jest diagnozowana u coraz młodszych. Obecne rozwiązanie miałoby polegać na wspólnym działaniu samorządów, w tym powiatów, które odpowiadają za szkoły ponadgimnazjalne oraz NFZ – jako płatnika. Wówczas to starostwa podpisywałyby umowy ze stomatologami.

Najwięcej czasu poświęcono sytuacji szpitali w aspekcie standaryzacji placówek. To wiąże się z ich doposażeniem i sporymi pieniędzmi, które trzeba będzie pozyskiwać z zewnątrz. Szansą jest tu nowa perspektywa unijna, która ma umożliwić powiatom sprostanie wymogom funduszu oraz znaczną poprawę komfortu obsługi pacjentów.

AL

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML