Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cztery drogi na mapie remontowej powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remonty w Grudyni, Bierawie, Długomiłowicach oraz Grzędzinie. Prace na odcinku Grudynia Mała-Grudynia Wielka polegać będą na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową i regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych włazów kanałowych. Na drodze powiatowej w Długomiłowicach również pojawi się nowy asfalt i krawężniki.

Tam także ułożymy warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uzupełnimy nawierzchnię przy zjazdach, naprawimy też pobocza – informuje Arkadiusz Kryś, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Drogowców należy też spodziewać się w Bierawie, gdzie oprócz standardowych prac związanych z nawierzchnią, regulacji ulegną studzienki, włazy kanałowe i kratki ściekowe. Podobnie w Grzędzinie.

Ułożymy tam warstwę wiążącą z grysowych mieszanek asfaltowych o grubości 4 centymetrów, również pobocza będą nowe – dodaje dyrektor Kryś.

Robót należy spodziewać się na przełomie lipca i sierpnia. Obecnie trwa przebudowa ulicy Mostowej prowadzącej do Azot. Jutro (15.07) Powiatowy Zarząd Dróg podpisuje umowę na modernizację ul. Bolesława Krzywoustego na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu. Prace powinny tam ruszyć w ciągu 5 dni od jej podpisania.

AL

Lada dzień ruszy przebudowa ul. Krzywoustego, która sąsiaduje z wyremontowaną niedawno al. Lisa (na zdjęciu podczas remontu).

Brak opisu obrazka

Wersja XML