Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Odrzańskie w Chałupkach

Godz. 10.00

Miejsce: Hotel Zamek w Chałupkach.

Forum na posłużyć integracji zainteresowanych podmiotów w obszarze ponadgranicznym i ma na celu przedyskutowanie zamiaru przedłużenia żeglowności Odrzańskiej drogi wodnej nie tylko do granicy z Republiką Czeską, ale i dalej na jej terytorium aż po Miasto Ostrawa.

Wersja XML