Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprosznie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę drogi 1403 O: Etap II

W poniżej załączonym pliku znajduje się zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. "Przebudowa cągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.

PDFZaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej droga 1403 O Etap II.pdf (512,11KB)
 

Wersja XML