Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia

Kształcą, wychowują, są podporą dla zabieganych rodziców. Zawdzięczamy im opiekę oraz to, że zawsze potrafią wskazać drogę, a w trudnych chwilach doradzić. Ciężko wyobrazić sobie, jak umiejętnie potrafią znaleźć na wszystko czas.

Według najnowszych danych cytowanych przez NTO, dwie trzecie badanych przez CBOS mówi, że babci i dziadkowi zawdzięcza przede wszystkim opiekę i wychowanie oraz poczucie, że są kochani. Ale dziadkowie zapewniają także znajomość dziejów rodziny i zasad moralnych.

Życzymy radości, optymizmu oraz energii na każdy dzień. Najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składają:

Małgorzata Tudaj, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Wicestarosta Józef Gisman wraz z Zarządem Powiatu, a także Danuta Wróbel, Przewodnicząca Rady Powiatu wraz z Radnymi.

kwiaty2.jpeg

Wersja XML