Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

W dniu 11 października 2013 r., w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w niej wzięli Starosta Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, członkowie Zarządu Powiatu Beata Łobodzińska i Stefan Wałach, radni, prezesi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele. W czasie spotkania złożono gratulacje Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Marii Staliś, która odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 Urszuli Więcek nagrodzonej Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty, a także Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Adamowi Kani, który również otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Następnie wręczono Nagrody Starosty dla dyrektorów i nauczycieli. W czasie uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne z okazji otrzymania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyło się także uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy w tym roku odebrali akty mianowania.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML