Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybrano szefów komisji problemowych

Podczas wczorajszej (16.12) sesji wybrano przewodniczących oraz członków komisji problemowych Rady Powiatu.

Szefem Komisji Rewizyjnej został Ireneusz Smal, a wiceszefem Paweł Masełko. Komisją Edukacji i Promocji Powiatu pokieruje Bożena Jankowska. Z kolei funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej sprawować będzie Jadwiga Kuźbida. Swoich przewodniczących mają również dwie pozostałe komisje problemowe – Budżetu oraz Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Na czele tej pierwszej stanęła Barbara Wołowska, a drugiej Paweł Masełko.

W radzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego działa 5 komisji problemowych. Ich pełen skład wkrótce dostępny będzie w dziale Powiat/Rada Powiatu.

AL

Wersja XML