Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa nabór wniosków o przyznanie „Statuetki Koziołków” – wyróżnienia honorowego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Do dnia 31 października 2013 r. można składać wnioski o przyznanie „Statuetki Koziołków” – wyróżnienia honorowego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Statuetka jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju powiatu w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury i sztuki, ekologii, sportu, ochrony zdrowia, samorządu terytorialnego, wyróżnienie może być także przyznane za ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu z narażeniem własnego życia i zdrowia, oraz za działalność społeczną wykraczającą poza obowiązki zawodowe. Statuetka Koziołków przyznawana jest w dwóch kategoriach – indywidualnej, którąś mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne oraz zbiorowej, którą otrzymują wszystkie jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne. Zgłoszenia kandydatów dokonać mogą osoby fizyczne i osoby prawne. Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej do Biura Rady Powiatu. Pisemne zgłoszenie kandydata do wyróżnienia przez osobę fizyczną powinno być poparte przez sto pięćdziesiąt pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego

Regulamin przyznawania „Statuetek Koziołków” określa Uchwała Nr XXXIX/321/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku.
DOCREGULAMIN KOZIOŁKÓW.doc (46,50KB)
Wersja XML