Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z kierownictwem oddziału neurologicznego kozielskiego szpitala

Godz. 11.00

Miejsce: oddział neurologiczny szpitala w Koźlu.

Nowy pododdział udarowy w kozielskim szpitalu opuści pierwszy pacjent leczony za pomocą nowego leku, po raz pierwszy użytego w kozielskiej lecznicy. Nasz mieszkaniec nie musiał wyjeżdżać do Opola, znalazł opiekę medyczną na miejscu. W dodatku szpital wdrożył najnowszą procedurę leczniczą stosowaną w innych specjalistycznych placówkach.

Wersja XML