Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wolne tereny pod działalność przemysłową

Skarb Państwa posiada w swoim zasobie nieruchomości,  położone  na terenie obrębu Blachownia ( teren dawnych Zakładów Chemicznych Blachownia), które przeznaczone są do zagospodarowania: dzierżawa lub sprzedaż prawa własności. W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone na działalność przemysłową.

Zainteresowani, bliższe informacje mogą uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości z siedzibą przy ul. Piastowskiej 15 pok.17 lub pod nr telefonu 774826243.

blachownia2.jpeg

Wersja XML