Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybrano Starostę, Wicestarostę i członków Zarządu

W dniu 20 sierpnia 2013r. na Sesji Rady Powiatu wybrano Starostę i Wicestarostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz członków Zarządu.
Starostą Powiatu została Pani Małgorzata Tudaj, Wicestarostą Józef Gisman, natomiast członkami Zarządu: Beata Łobodzińska, Marek Piątek i Stefan Wałach.
Zarząd w nowym składzie odbył pierwsze posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2013r.

Wersja XML