Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odszedł Leon Piecuch

Był radnym i społecznikiem. W samorządzie powiatowym od początku jego istnienia. W 1960 roku, jako młody człowiek – pracownik Zakładów Chemicznych Oświęcim, zajął się działalnością na rzecz drugiego człowieka, zakładając pierwszy w Polsce Klub Honorowych Dawców Krwi. W 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładach Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Tu został prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi, który szybko stał się popularny w całym kraju. Leon Piecuch nie tylko propagował krwiodawstwo, ale pomagał ludziom chorym, poprzez sprowadzanie ciężko dostępnych leków. Był oddany idei ratowania zdrowia i życia, szczególnie osób starszych i dzieci. Z tego tytułu otrzymał wiele międzynarodowych wyróżnień, m.in. Grand Oficer SOS. Założył Katolickie Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych, pomagał wychowankom z kozielskiego Domu Dziecka, organizując im wycieczki czy uroczystości świąteczne. M.in. za tę działalność kapituła w Warszawie przyznała mu „Order Uśmiechu”. Człowiek dobrego serca – tak mówili o nim współpracownicy, znajomi i ci, którzy przez wiele lat stykali się z jego działalnością.

Leon Piecuch zmarł po długiej chorobie. Miał 74 lata. Msza żałobna odbędzie się w czwartek o godz. 11.00 w kościele na os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu.

piecuch.jpeg

 

Wersja XML