Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny etap budowy mostu w gminie Cisek rozpoczęty

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jako realizator projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa” rozpoczął kolejny etap realizacji inwestycji. Aby w pełni korzystać z uroków nowego mostu ważny jest bezpieczny wjazd i zjazd z mostu. W tym celu budowane są specjalne nasypy, które będą dojazdami do mostu, a tworzy je zarówno droga powiatowa jak i gminna. Modernizacji ulegnie również zjazd na wał oraz drogi serwisowe.

W najbliższym czasie będą betonowane kapy chodnikowe, nastąpi żywicowanie elementów, dokończony zostanie montaż balustrad oraz rozpocznie się m. in. montaż oświetlenia i krawężników, aby już od października 2014 r. móc korzystać z bezpiecznej przeprawy przez rzekę Odrę.

Całość inwestycji za prawie 20 milionów złotych realizowana jest w ramach Poddziałania 3.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zdjęcia: Anna Małkowska

Brak opisu obrazka

Wersja XML