Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia G

Lilianna Świątkowska

tel. (77) 405 27 12 ( pokój nr. 38, II piętro )
e-mail: 
e-mail:

Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


INFORMACJE i WYDARZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (2015-2017)

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu
i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej
i wykonawczej.

Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów
i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań  ze sfery pożytku publicznego.


 

 • JEDNOSTKI TERENOWE (ODDZIAŁY) STOWARZYSZENIA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WNIOSKI DO POBRANIA

  Data publikacji: 15-07-2021 08:07
 • Kluby sportowe - informacje i wnioski do pobrania

  Data publikacji: 22-04-2021 12:19
 • Stowarzyszenia zwykłe - informacje i wnioski do pobrania

  Data publikacji: 22-04-2021 12:14
Wersja XML