Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium „Odnawialne źródła energii” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu

20 marca 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu zorganizowano  seminarium  naukowe pt. „Odnawialne źródła energii”. 

 

Wśród zaproszonych gości byli p. Piotr Jahn –Przewodniczący Rady Powiatu K- Kozielskiego, p. Piotr Czapka – wizytator z Kuratorium Oświaty w Opolu, p. Zbigniew Ślęzak- Prezes SIT PChem. w K- Koźlu, przedstawiciele Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie, właściciele firm branży OZE,  nauczyciele i uczniowie  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 Pan Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar  z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej przedstawił możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce i na świecie, Pan Janusz Franciszkiewicz z firmy Energia Franz opowiadał o elektrowni wiatrowej, którą postawił w gminie Pawłowiczki.  Pan Dariusz Sitko – z-ca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie   zajął się stanem obecnym i perspektywami rozwoju energetyki odnawialnej w woj. opolskim. Bardzo  ciekawe rozwiązania technologiczne OZE stosowane w budownictwie oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu OZE ( instalatorów, elektryków, automatyków) przedstawił p. Andrzej Jurkiewicz – prezes Zarządu eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp.z o.o. z Gliwic. Pan Marek Siemaszko z LEMABO II  pokazał uczestnikom seminarium samochody elektryczne. Uczniowie i nauczyciele z ZSTiO prezentowali  ogniwa fotowoltaiczne.

 

Seminarium miało na celu m.in. przybliżyć  uczestnikom seminarium  nowy  kierunek kształcenia- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który ma zostać uruchomiony w ZSTiO od 1.09.2013 r. Tym bardziej, że w CKPiU w K- Koźlu w maju 2013 r. zostanie uruchomiona  bardzo nowoczesna pracownia odnawialnych źródeł energii.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML