Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie projektu „Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”

Projekty odnowienia budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu sięgają wielu lat wstecz. Od czasu do czasu pojawiały się w prasie informacje o kolejnych szansach czy próbach. Zawsze jednak „obiektywne przeszkody” uniemożliwiały podjęcie zadania. Dopiero w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość” można było napisać projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dyrektor szkoły wspomina chwile, gdy musiał w ciągu zaledwie kilku dni zgromadzić znaczną ilość konkretnych danych z zakresu budownictwa w różnych jego dziedzinach. Pomocnymi okazały się projekty z wcześniejszych lat i wsparcie zaprzyjaźnionych ze szkołą fachowców z branży. Dokumentację merytoryczną (również w rekordowym czasie) przygotował osobiście kierownik PCIEiG Piotr Kramarz. W tym samym czasie Starosta Józef Gisman, Zarząd i Rada Powiatu musieli podjąć pozytywną decyzję o przystąpieniu do projektu, pod warunkiem  posiadania środków finansowych na część tzw. kosztów niekwalifikowalnych. Po pozytywnej decyzji pozostawało jedynie oczekiwanie na wyniki wyboru projektów przez Urząd Marszałkowski w Opolu. 
Dopiero w 2010 r. Powiat otrzymał informację o zgodzie na realizację projektu pod oficjalną nazwą „Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu”.
W czerwcu 2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu, w którym uczestniczyły trzy firmy – dwie lokalne i jedna z Torunia. Zwycięską firmą okazał się lokalny przedsiębiorca - GOLDBUD, którego oferta wykonania zadania opiewała na 1.668.502,38 PLN 
Przekazanie placu budowy nastąpiło w drugiej połowie czerwca 2011 r. Było to bardzo trudne zadanie z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym – od września rozpoczynał się nowy rok szkolny, głośne prace mogły przebiegać dopiero po zajęciach. Cała społeczność szkolna, zadowolona z długo oczekiwanego remontu, nie kryła obaw o jego „uciążliwość”. Dziś można powiedzieć, że prace nie zakłócały zajęć szkolnych. Obawy nie sprawdziły się. Nie wspominamy o drobnych uciążliwościach: ograniczenie parkowania, zmiany wejść do budynku, wyłączenie z użytkowania boiska, folie ochronne na oknach czy chodzący na ich tle pracownicy.
 Pierwszy poważniejszy problem pojawił się, gdy wykonawca przeprowadził próbę reperacji i malowania tynku technologią przewidzianą w projekcie. Wybrano fragment ściany, na którym zbiegły się trzy rodzaje tynku: przedwojenny, powojenny i naprawiony-nowy. Okazało się, że zastosowana technologia nie gwarantuje „zatarcia” granic tynków. Wtedy podjęto decyzję o zmianie technologii na nowoczesną, stosowaną do renowacji obiektów zabytkowych. Zaoszczędzoną część pieniędzy z przetargu obecny Zarząd Powiatu przeznaczył na dopłatę do nowej technologii KEIM. Trafność decyzji i efekt można oceniać w praktyce.
W trakcie prac pojawiało się wiele różnych trudności, które udało się pokonać. Największymi wyzwaniami dla wykonawcy było m. in. ułożenie rur kanalizacji pod pięknymi magnoliami, będącymi niejako „naturalną wizytówką szkoły” bez ich uszkodzenia (koniecznym okazał się drugi przecisk) oraz znaczne zawilgocenie fragmentów murów, wymagające dodatkowego osuszania przed założeniem izolacji. Pogoda również była czynnikiem niesprzyjającym.
Całość prac objęła: wymianę całego pokrycia dachu, w tym wymianę uszkodzonych elementów miedzianych, naprawę tynków z malowaniem oraz wymianę instalacji deszczowej.
Dziś wszyscy możemy cieszyć się kolejnym odrestaurowanym budynkiem, będącym jedną z najpiękniejszych wizytówek architektonicznych naszego Powiatu.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Wersja XML