Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczne zestawienie danych o opadach

Przypominamy !

 Do dnia 15 marca 2014r. należy przedłożyć  Marszałkowi Województwa Opolskiego, roczne zestawienie danych o odpadach za rok 2013r. zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych  o odpadach ( Dz. U. z 2010r.; Nr 249, poz. 1674).

Zwracam uwagę, że liczy się data wpływu do Organu.

Wersja XML