Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI edycja konkursu dotacji: Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności (10.03.2014)

 Zestaw logo LPI

Do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Uczestnicy konkursu
O dotacje mogą ubiegać się:
Wartość dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Terminy
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 4 kwietnia 2014 r.
 
Projekty, realizowane w ramach VI edycji konkursu dotacji, muszą zostać zakończone do 30 września 2014 r.
 
Linie tematyczne
Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:
Dodatkowe informacje
Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres:

Dokumenty do pobrania na stronie:
 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/VI_edycja_konkursu_FE_NSS_05032014.aspx
Wersja XML