Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 (11.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Informacja na temat zawieszenia z dniem 18 lipca 2013 r. konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Do pobrania: Informacja na temat zawieszenia z dniem 18 lipca 2013 r. konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

Źródło: http://www.pokl.opole.pl/3349/informacja_na_temat_zawieszenia_z_dniem_18_lipca_2013_r_konkursu_
otwartego_nr_1pokl8122013_w_ramach_poddzialania_812_wsparcie_procesow_adaptacyjnych_i_modernizacyjnych_
w_regionie_programu_operacyjnego_kapital_ludzki.html

Wersja XML