Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/2013 w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej POKL (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 27.06.2013r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs  zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora  ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.06.2013r. do dnia 30.07.2013r.
Źródło: http://www.pokl.opole.pl/3339/konkurs_zamkniety_nr_1pokl7222013_w_ramach_priorytetu_vii_promocja_integracji_
spolecznej_dzialania_72_przeciwdzialanie_wykluczeniu_i_wzmocnienie_sektora_ekonomii_spolecznej_poddzialania_
722_wsparcie_ekonomii_spolecznej.html
Wersja XML