Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym POKL (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 27.06.2013r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.06.2013r. do dnia 06.08.2013r.  
 
Do pobrania:
Źródło: http://www.pokl.opole.pl/3337/konkurs_zamkniety_nr_1pokl7212013_w_ramach_poddzialania_721_aktywizacja_zawodowa_i_spoleczna
_osob_zagrozonych_wykluczeniem_spolecznym_priorytet_vii_po_kapital_ludzki.html
Wersja XML