Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaktualizowana mapa projektów Programu Innowacyjna Gospodarka już dostępna (20.02.2014)

 Zestaw logo LPI

Zapraszamy do korzystania ze zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl. Mapa posiada dane aktualne na 31 grudnia 2013 r.
 
Mapa projektów przedstawia dodatkowe dane - oprócz podstawowych informacj z zakresu tytułu projektu, nazwy i formy prawnej beneficjenta, wartości projektu - niedostępne w narzędziu Mapa dotacji, stanowiąc jej uzupełnienie:
Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza kluczowych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki.
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/ZaktualizowanamapaprojektowProgramuInnowacyjnaGospodarkajuzdostepna.aspx
Wersja XML