Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kształcenie zawodowe młodocianych pracowników województwa opolskiego – rok szkolny 2011/2012

19 czerwca 2012 r., w Kluczborku, odbyła się wojewódzka narada koordynacyjna pn. „Kształcenie zawodowe młodocianych pracowników województwa opolskiego – rok szkolny 2012/2013”, w której udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit oraz wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ireneusz Wiśniewski, który przedstawił sprawozdanie z działalności ODiDZ w Kędzierzynie-Koźlu. Narada dotyczyła głównie reformy szkolnictwa zawodowego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, poruszano także rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych oraz przedstawiono stanowisko Izby Rzemieślniczej w kwestii egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. Głównym organizatorem narady był Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.
Wersja XML