Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pilotażowy program - Aktywny Samorząd

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

- pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu ul Skarbowa 4, tel. 774810282, 77 4833323.

Wersja XML