Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 1 grudnia 2013 r. (05.12.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 grudnia 2013 r. złożono 285 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 580 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 92 431 umów o dofinansowanie na kwotę 382,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 263,7 mld zł, co stanowi 92 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 247,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 175 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (1 grudnia 2013 r.)
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/Postepy_nss_01122013_02122013.aspx
 
Wersja XML