Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „Moja przyszłość w Opolskiem” dla uczniów szkół gimnazjalnych zostaje przedłużony do 29 listopada 2013 r. (21.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Uprzejmie informujemy, iż Regionalny Ośrodek EFS w Opolu działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego przedłużają termin przyjmowania prac literackich i filmowych na konkurs „Moja przyszłość w Opolskiem” do 29 listopada 2013 r. dla szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.
 
Głównym celem konkursu jest wpływ EFS na otoczenie wokół młodych ludzi – mieszkańców Opolszczyzny. W ramach konkursów chcielibyśmy w młodych ludziach wywołać refleksję na temat ich wizji przyszłości z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jakich zmian pragną, co ich zdaniem jest ważne i jednocześnie niemożliwe do realizacji bez dodatkowych źródeł dofinansowania. Czy zdaniem młodych mieszkańców województwa opolskiego EFS kształtuje postawy ludzkie i w jaki sposób.

Zdając sobie sprawę, iż młodzi ludzie w różny sposób wyrażają swoje emocje, uczucia i spostrzeżenia wychodzimy naprzeciw tej różnorodności i proponujemy do wyboru trzy formy ekspresji:
Kontakt: Regionalny Ośrodek EFS w Opolu, Kalina Polok, Tomasz Kosowski, tel. 77 402 51 06, e-mail: , .

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w Regulaminach dostępnych na stronach internetowych
www.haus.pl, www.opole.roEFS.pl
.
 
Źródło: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7177
 
Wersja XML