Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dotyczące ustalenia lokalizacji punktów pomiarowych stężeń benzenu metodą pasywną na terenie Kędzierzyna – Koźla i sposobu realizacji tych badań

W dniu 19.06.2012r odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia lokalizacji punktów pomiarowych stężeń benzenu metodą pasywną na terenie Kędzierzyna – Koźla i sposobu realizacji tych badań.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Spotkaniu przewodniczył Pan Artur Widłak Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.

Przyjęto założenia do dodatkowego monitoringu stężeń benzenu :
- 13 punktów pomiarowych benzenu metodą pasywną zlokalizowanych na terenie Kędzierzyna – Koźla, w tym na terenie Blachowni Holding S.A.
- uruchomienie pomiarów – połowa czerwca br.
- zakończenie pomiarów – początek października br.
- czas trwania 1 serii pomiarowej – ok. 2 tygodnie
- zakłada się przeprowadzenie 7 serii pomiarowych.

Wyniki pomiarów z automatycznej „mobilnej” stacji udostępnionej przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ w Krakowie, posadowionej na terenie Blachowni Holding S.A. będą dostępne po ich opracowaniu tj. na koniec br.
 
Wersja XML