Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (01.08.2013)

 Zestaw logo LPI

30 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 3957/2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (Uszczegółowienie) wersja nr 51.

Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej
www.rpo.opolskie.pl w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.
 
Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=6893
Wersja XML