Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach POKL 2007-2013 (16.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu dostrzegła konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonych w dniu 28 czerwca 2013 r.
 
Zmiany dokonane względem wersji z 28 czerwca 2013 r. obejmują:

Zestawienie zmian errata 2013 pdf.pdf

Źródło: http://www.pokl.opole.pl/3357/zmiany_w_zasadach_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_programu_operacyjnego_kapital_ludzki.html
Wersja XML