Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (04.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do dokumentu zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.

Konsultacje społeczne dokumentu zostały przeprowadzone od 31 maja do 12 czerwca br.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:
Pobierz pliki:
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL z 1 lipca 2013 r.  (2,15 MB)
Zestawienie uwag z konsultacji  
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Znowelizowany_SzOP_POKL_010713.aspx
 
Wersja XML