Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse. Trwa rejestracja (08.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Celem ogólnopolskiego spotkania jest przedstawienie rezultatów osiągniętych przez polskich partnerów projektów INTERREG IV C oraz prezentacja założeń nowej edycji Programu Współpracy Międzyregionalnej (2014-2020).

Seminarium odbędzie się 15 października 2013 r. w Katowicach, w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, przy ul. Bankowej 11a.

Z doświadczeń dotychczasowych beneficjentów Programu Współpracy Międzyregionalnej będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani przygotowaniem i realizacją projektów w okresie 2014-2020. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu przedstawią dostępne informacje związane z kolejną edycją programu. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań prelegentom i przedstawicielom instytucji mających doświadczenie w realizacji projektów współpracy międzyregionalnej zarówno na forum, jak i w ramach indywidualnych konsultacji.

Projekty realizowane w ramach programu INTERREG IV C pozwalają na współpracę, przepływ wiedzy i wymianę dobrych praktyk między europejskimi regionami. Informacje o programie i projektach są dostępne na stronach internetowych:
Program Współpracy Międzyregionalnej na Portalu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Strona Programu Współpracy Międzyregionalnej (w języku angielskim)

Program spotkania (75,2 KB)

Informacje organizacyjne:
Przejdź do strony z formularzem rejestracyjnym

Zachęcamy do zadawania pytań związanych z tematem spotkania w trakcie rejestracji on-line.
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Seminarium_Wspolpraca_miedzyregionalna_dosw_szanse_07102013.aspx
Wersja XML