• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada radziła i opiniowała

Spotkanie w starostwie

17 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas spotkania z udziałem starosty Artura Widłaka omówiono aktualną sytuację na rodzimym rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku obejmie aktywnymi formami 1227 bezrobotnych, wydając na ten cel ponad 6 mln zł.
W czasie posiedzenia rada zaopiniowała zmiany w regulaminach i kryteriach przyznawania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Prócz tego przedstawiono zmiany w realizacji zadań ujętych w programach i projektach dla bezrobotnych mieszkańców powiatu.
Więcej informacji znajdziemy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pod ogólnie dostępnymi numerami telefonów kędzierzyńsko-kozielskiego pośredniaka.

AL

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12084782
w tym miesiącu: 98591
dzisiaj: 1394

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1