Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada radziła i opiniowała

Spotkanie w starostwie

17 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas spotkania z udziałem starosty Artura Widłaka omówiono aktualną sytuację na rodzimym rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku obejmie aktywnymi formami 1227 bezrobotnych, wydając na ten cel ponad 6 mln zł.
W czasie posiedzenia rada zaopiniowała zmiany w regulaminach i kryteriach przyznawania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Prócz tego przedstawiono zmiany w realizacji zadań ujętych w programach i projektach dla bezrobotnych mieszkańców powiatu.
Więcej informacji znajdziemy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pod ogólnie dostępnymi numerami telefonów kędzierzyńsko-kozielskiego pośredniaka.

AL

Wersja XML