Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 włączyła się w akcję pomocy Polakom na Ukrainie

Po raz kolejny młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu włączyła się w akcję pomocy Polakom na Ukrainie. Uczniowie zbierali podręczniki do nauki języka polskiego, lektury i przybory szkolne.
Wśród zebranych pozycji szczególnie cenne były dzieła klasyków literatury polskiej, takie nazwiska jak: Mickiewicz, Zapolska, Sienkiewicz, Prus, Miłosz pozwolą młodemu pokoleniu Polaków żyjących na Ukrainie na lepsze poznanie kraju dzieciństwa swoich przodków.
„Zebrane wspólnymi siłami książki i artykuły szkolne bez wątpienia przyczynią się do wzmocnienia tożsamości kulturowej i dalszego krzewienia języka ojczystego mniejszości polskiej” czytamy w liście Posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Galli, który przekazał podziękowania na ręce Pani Dyrektor Urszuli Więcek.
Organizatorzy akcji: Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Stowarzyszenie Wspierania Polaków na Ukrainie „Nadwórna”, otrzymali zapewnienie ponownego włączenia się w akcję pomocy w przyszłości od koordynatorów mgr Anety Nawizowskiej i mgr Edyty Gisman oraz młodzieży szkolnej.
Wersja XML