• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowy remont zakończony

Nowa droga, kanalizacja i chodniki

 
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło kompleksowy remont infrastruktury drogowej w Ostrożnicy(gmina Pawłowiczki). Drogowcy położyli tam 300 metrów nowego chodnika. Ulica zyskała też kanalizację burzową, krawężniki oraz wpusty uliczne. Koszt inwestycji to 203 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu powiatu oraz gminy Pawłowiczki, która partycypowała w tej inwestycji.
 
Prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1405 łączącej Pawłowiczki z Polską Cerekwią przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap Pawłowiczki – Ostrożnica ukończono w 2006 roku za kwotę 500,000 złotych stanowiącą środki własne powiatu.

Drugi etap zakończył się w 2009 roku i był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Znacząca część kwoty na prowadzone inwestycje starostwo pozyskało ze środków unijnych, około 1,3 mln złotych.
Podstawowym celem prowadzonych inwestycji drogowych na tej trasie było dostosowanie jezdni remontowanej drogi do przejazdu samochodów ciężarowych transportujących buraki cukrowe do cukrowni Ciężkowice. Nawierzchnia jezdni została utwardzona i poszerzona do 6 metrów. Kolejnym celem było połączenie dwóch ośrodków gminnych: Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Prace przy przebudowie drogi były prowadzone na odcinku 5200 metrów. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 2 mln złotych. Zakończenie robót związanych z chodnikiem, krawężnikami oraz kanalizacją burzową oznacza dopełnienie kompleksowości prac na tym odcinku. 
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


 

 
 
Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12084792
w tym miesiącu: 98601
dzisiaj: 1404

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1