Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przystąpią do egzaminu

Wykaz tegorocznych maturzystów w szkołach średnich naszego powiatu przystępujących do egzaminu dojrzałości:

Zespół Szkół nr 1 – 112
Zespół Szkół Żeglugi – 89
Zespół Szkół nr 3 – 98
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 60
Zespół Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych – 26
I Liceum Ogólnokształcące – 155
II Liceum Ogólnokształcące – 200
Zespół Szkół w Komornie - 27

Łącznie 767 osób. Liczba nie obejmuje maturzystów z lat poprzednich podchodzących do egzaminu kolejny raz.

Wersja XML