Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki zatrudniania asystentów edukacji romskiej

Robocze spotkanie w Opolu

 
Wicestarosta powiatu Małgorzata Tudaj wzięła udział w spotkaniu dotyczącym warunków zatrudniania i omówieniu charakteru pracy asystentów edukacji romskiej.
 
Celem spotkania, które odbyło się w Opolskiem Urzędzie Wojewódzkim było wypracowanie jednolitego dla województwa zakresu obowiązków asystenta edukacji romskiej i standardu organizacji i warunków pracy asystenta. Do Opola zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, zatrudniających asystentów oraz przedstawiciele organów prowadzących. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MSWiA, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, UM w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej.
 
- Posiedzenie miało charakter roboczy. Ustalono, że do propozycji zakresu obowiązków dyrektorzy zgłoszą poprawki do 11 marca, a następnie po ich uwzględnieniu zostanie on zaakceptowany – informuje Marek Mazurkiewicz, pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Wersja XML