Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni przyjęli budżet

Jednym z ważniejszych punktów pierwszej w nowym roku sesji Rady Powiatu było podjęcie przez radnych decyzji o tegorocznym budżecie. Został większością głosów przyjęty. 16 radnych było za, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Projekt budżetu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez każdą z komisji branżowych oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na 2011 rok wynosi 85 mln zł i jest o 10 mln większy niż ubiegłoroczny. Różnica wynika ze środków unijnych pozyskanych na realizację projektów. Dochody bieżące powiatu, które wyniosą 72 mln zł i muszą od tego roku pokrywać się z bieżącymi wydatkami przeznaczone zostaną w większości na szkolnictwo i służbę zdrowia. Na inwestycję w 2011 roku nasz powiat wyda 12 mln zł.

Wersja XML