Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolegium doradcze wojewody

Starosta powiatu Józef Gisman oraz wicestarosta Małgorzata Tudaj wzięli udział w posiedzeniu kolegium doradczego Wojewody Opolskiego, które odbyło się w czwartek 20 stycznia w sali posiedzeń starostwa w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym tematem spotkania z udziałem m.in. wojewody Ryszarda Wilczyńskiego, prezydenta Tomasza Wantuły, wójtów poszczególnych gmin oraz dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zbigniewa Bachryja było określenie i uzgodnienie zasad współdziałania przy realizacji działań ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry. Tematem czwartkowego spotkania było także określenie potencjalnego przebiegu powodzi po zakończeniu budowy wałów w gminie Cisek a także omówienie aktualnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

3 lutego władze miasta i powiatu po raz kolejny spotkają się z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, by omówić m.in. istotne kwestie związane z budową wałów w gminie Bierawa i Cisek.
 
Foto: Opolski Urząd Wojewódzki
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


 
 
 
Wersja XML