Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Betlejemskie Światełko Pokoju zawitało do naszego powiatu

Symbol miłości, pokoju i nadziei

Betlejemskie Światełko Pokoju zawitało do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Przywieźli je, zgodnie z tradycją, harcerze ZHP z kędzierzyńsko-kozielskiej Komendy Hufca. Starosta Józef Gisman w imieniu zarządu powiatu złożył im najserdeczniejsze życzenia – spokojnych i pogodnych świąt. Harcerze odwzajemnili się serdecznościami pod adresem mieszkańców oraz pracowników kędzierzyńskiego starostwa.

Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – stawiane jest tradycyjnie na wigilijnym stole. Związek Harcerstwa Polskiego prowadzi w Polsce akcję od 1991 roku.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 
 
Wersja XML