Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej

Bardzo uroczyście obchodzono w naszym powiecie 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem obozu pracy przymusowej na os. Azoty. W tym miejscu w czasach wojennych znajdował się jeden z największych obozów niewolniczej pracy. Przebywało w nim wiele tysięcy więźniów.

Na miejscu głos zabrali: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman oraz Wiceprezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Brygida Kolenda-Łabuś. Złożyli oni kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed lat.   
Pamięć o poległych uczcili także: wicestarosta powiatu Marek Matczak, członkowie Zarządu Powiatu - Andrzej Krebs, Jerzy Pałys, Stefan Wałach,  radni rady powiatu, radni rady miasta, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu Janusz Wesołowski, Komendant Powiatowy Policji Tomasz Kawarski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Janusz Chomiak, Członkowie Związków Kombatanckich, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta i powiatu oraz przybyli do Azot mieszkańcy.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 
 
 
Wersja XML