Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat kończy inwestycję na Mostowej

Kończy się remont ulicy Mostowej na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycję, na którą środki pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wycenia się na ponad 2 mln 600 tys. zł. Za tę kwotę wykonano nową nawierzchnię z chodnikami i krawężnikami na długości 2 km. Drogę asfaltową wzmocniono siatką stalową w nowej technologii. Dodatkowo naprzeciwko Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących powstanie zupełnie nowa zatoka autobusowa. Inwestycja w sposób bezpośredni ułatwi dojazd do znajdujących się w tym rejonie zakładów, firm, szkół, centrum kształcenia, hali sportowej i wielu instytucji mających siedzibę na os. Azoty.
- Ideą Zarządu Powiatu jest powiązywanie zakładów pracy z miejscami zamieszkania, stąd remont ul. Mostowej czy np. Stoczniowców – mówi starosta powiatu Józef Gisman.
Wszystkich kierowców prosimy o cierpliwość, utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać jeszcze około 2 tygodni.

 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wersja XML