Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 Zestaw logo LPI
 

Firma Eurologistics S.C. w Opolu organizuje cykl szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 
Uczestnicy będą mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej oraz rozliczania i kontroli projektu RPO WO 2007-2013. Na każde ze szkoleń należy zgłosić swoje uczestnictwo na odpowiednio przygotowanym druku, dostępnym na stronie internetowej www.eurologistics.pl.
 
Najbliższe szkolenie, dotyczące studium wykonalności projektów RPO WO 2007-2013, odbędzie się 6 i 7 października. Prelekcje informujące o ocenie oddziaływania na środowisko w kontekście RPO WO 2007-2013 będą miały miejsce 11 października.
 
Szczegółowy informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.eurologistics.pl.

Harmonogram

Harmonogram 2
 

Wersja XML