Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Integracyjne spotkanie

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman wziął udział w tradycyjnym spotkaniu integracyjnym uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Skarbowej w Koźlu. Gościły na nim cztery placówki spoza naszego powiatu, jedna z nich pochodząca z Lewina Brzeskiego miała okazję zaprezentować się po raz pierwszy. Na tę okazję każda z grup przygotowała swój program artystyczny.

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kędzierzyna-Koźla liczą 33 uczestników. Podopieczni każdego dnia biorą udział w zajęciach w ramach indywidualnego planu rehabilitacyjnego. Dzięki niemu już dwie osoby podjęły pracę, reszta przygotowuje się do jej podjęcia poprzez liczne praktyki zawodowe.  
AL
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML