Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda w powiecie systematycznie opada

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Stan wody na Odrze systematycznie opada. Woda cofa się również z Koźla. Podobnie w Bierawie i Cisku. Niestety nie przejedziemy pod wiaduktem w Kłodnicy. Przejezdna za to jest ul. Chrobrego. Z Koźla do Większyc a także do Kędzierzyna przejazd jest możliwy. Woda opada również na ul. Gliwickiej. Pomimo lepszych wiadomości związanych ze stanem wód apelujemy do mieszkańców, by nie tracili czujności. Poziom wody w Odrze jest nadal bardzo wysoki.  
Zaraz kiedy sytuacja na to pozwoli szandory na ul. Raciborskiej zostaną usunięte.
Wersja XML