Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI).

Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, od dnia 19 stycznia 2023 r. cały obszar powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znalazł się w strefie objętej zakażeniem po stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków u łabędzi niemych w miejscowości Rozwadza, powiat krapkowicki.

Osoby utrzymujące drób na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, jak również krapkowickiego i strzeleckiego, będą musiały trzymać, karmić i poić drób w zamknięciu.

Powyższy nakaz, a także obowiązek zgłaszania przypadków padnięć dzikich ptaków powiatowym lekarzom weterynarii zostały wprowadzone rozporządzeniem nr 0510/6/P/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 230). Nakazy będą obowiązywały do czasu uchylenia rozporządzenia przez Wojewodę Opolskiego.

Obecnie trwa sezon migracyjny ptaków dzikich i stwierdzony wynik dodatni u łabędzi w miejscowości Rozwadza, a także stwierdzane liczne przypadki ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa opolskiego, jak również na terenie całego kraju, świadczą o wysokim odsetku występowania zakażenia u ptaków dzikich, a co za tym idzie zwiększonym ryzyku przeniesienia zakażenia z ptaków dzikich na drób utrzymywany przez człowieka. Stwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu wiązałoby się z wprowadzeniem restrykcyjnych ograniczeń, w szczególności w zakresie przemieszczania drobiu i jaj do i z gospodarstw.

Za złamanie nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu grożą wysokie kary pieniężne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu przypomina ponadto, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2022 poz. 768). obowiązującego na terenie całego kraju, osoby utrzymujące drób mają obowiązek zgłaszać powiatowym lekarzom weterynarii miejsca ich utrzymywania oraz zgłaszać przypadki wystąpienia u drobiu objawów wskazujących na chorobę zakaźną, w szczególności wystąpienie zwiększonej śmiertelności u drobiu.

Więcej informacji oraz aktualności można śledzić na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu: https://kedzierzyn.net.pl/powiatowy-inspektorat-weterynarii-w-kedzierzynie-kozlu/51

PDFRozporządzenie WO 0510 6 P 2023 w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf (2,13MB)

PDFRozporządzenie MRiRW z 31.03.2022 w sprawie środków związanych w wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf (203,16KB)

 

Wersja XML