Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu

Sesja odbędzie się w sali obrad starostwa powiatowego o godz. 13.00. W programie głównie uchwała budżetowa, która poddana zostanie głosowaniu. Wcześniej omawiana była na komisjach problemowych Rady Powiatu. Przed głosowaniem odczytana zostanie opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu budżetu na 2023 rok.

W planie także uchwała o udzieleniu pomocy materialnej powiatowi wyżnickiemu w Ukrainie. Radni zatwierdzą także plan kontroli komisji rewizyjnej na nowy rok.

Plan sesji TU

Sesja on-line TU

starostwo zimą2.jpeg

Wersja XML