• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja o stanie bezpieczeństwa

Zmiany strukturalne jakie dokonały sie i nadal dokonują się na terenach wielkich, do niedawna, organizacji gospodarczych, jak: Zakłady Chemiczne „Blachownia”, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu, spowodowały konieczność stworzenia nowych zasad i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia zatrudnionych i innych osób znajdujących sie na tych terenach. Jest to tym bardziej istotne, że awaria przemysłowa powstała w tym obszarze może przeistoczyć się w katastrofę, stwarzającą zagrożenia dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych i środowiska naturalnego.

 

Z tego względu w celu przeciwdziałania powstaniu wielkich zagrożeń Starosta

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, przy współudziale Holdingu „Blachownia” S.A., podjęli inicjatywę stworzenia systemu wzajemnego bezpieczeństwa ludzi i mienia na modelowym terenie byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, obecnie nazywanym Terenem Przemysłowym Blachownia. W rezultacie podjętych działań został utworzony system prewencji zabezpieczających przed powstaniem zagrożeń pożarowych i chemicznych zwany „Porozumieniem w sprawie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy na Terenie Przemysłowym Blachownia”. System prewencji został oparty na działającej na tym terenie komercyjnej jednostce ratowniczo-gaśniczej: Park Przemysłowy Blachownia Sp. z o.o. 12 maja 2010 roku w Starostwie Powiatowym odbyła sie konferencja poświecona podsumowaniu dokonanych działań i oceny uzyskanych efektów.

 

Generalnie koncepcja stworzenia systemu zabezpieczenia przed możliwością powstania awarii, pożaru lub innego zagrożenia sprawdza sie w praktyce. Nadal jednak, istnieją podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na tym terenie, które nie widzą potrzeby przystąpienia do tego porozumienia uważając, że za bezpieczeństwo ich pracowników, klientów i mienia ma odpowiadać państwo poprzez ustawowo działające służby ratowniczo-gaśnicze. Jest to błędne założenie. Krajowy system ratowniczy działa co do zasady dopiero po powstaniu sytuacji wymagającej interwencji: pożarze, wybuchu, zatruciu, wypadku, katastrofy…

Z reguły działania służb ratowniczych polegają wtedy na ratowaniu życia i zdrowia ludzi, ochronie środowiska naturalnego i na końcu ratowaniu tego co zostało z mienia. Natomiast obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest takie prowadzenie działalności, aby wyeliminować możliwość powstania zagrożeń dla zdrowia i życia zarówno zatrudnionych pracowników, jak i wszystkich osób jakie mogą sie znaleźć w obszarze prowadzonej działalności.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 11720928
w tym miesiącu: 89717
dzisiaj: 1985