Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt wsparcia dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji

29 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” .

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt ten przewiduje wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski.

CEL PROJEKTU

Wzrost wykwalifikowanych pracowników MMŚP sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dot. zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

GRUPA DOCELOWA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP)* funkcjonujące w sektorze gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji (GWŚiR) – posiadające PKD:

WAŻNE! Jeśli co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie posiada organ publiczny wówczas dane przedsiębiorstwo automatycznie jest zaliczane do kategorii przedsiębiorców innych niż MSP (tzw. dużych przedsiębiorców). Wyjątek stanowią przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem –  wypełnij formularz rejestracyjny.

Szczegóły TU

arleg-ulotka-A5-mala-3-730x1024.jpeg

 

 

 

 

 

 

Wersja XML